Serwis

CENTRALA KRAJOWA

serwis@tigapumps.pl


ZGŁOSZENIE USTERKI W 5 KROKACH

1. wypełnij i wyślij formularz
Wypełnij formularz zgłoszeniowy i prześlij na adres serwis@tigapumps.pl formularz do pobrania tutaj

Do rozpatrzenia reklamacji niezbędne są dokumenty w postaci wypełnionej karty zgłoszenia oraz obustronnie podpisana karta gwarancyjna.. Wraz z w/w dokumentami prosimy załączyć dane kontaktowe (adres, telefon, fax ,e-mail) osoby, która zgłasza pompę do naprawy oraz adres na jaki ma być zwrócone urządzenie. Bardzo wskazany i pomocny jest krótki opis objawów uszkodzenia i okoliczności ich ujawnienia się. Taki opis jest także w interesie reklamującego, ponieważ wtedy jest pewność, że w trakcie weryfikacji zostaną sprawdzone wszystkie te elementy, które mogą być przyczyną reklamacji.

2. Jeżeli pompa nie jest elementem instalacji

Jeżeli pompa nie jest elementem instalacji umyj ją i przygotuj do wysyłki.
Urządzenie przeznaczone do wysłania należy przygotować poprzez opróżnienie go z wody lub ścieków, umyć i zapakować w karton zabezpieczając go jednocześnie przed uszkodzeniem. Większe urządzenia należy umieścić na palecie i spiąć pasami lub zafoliować. Zabezpieczy to zawartość przed uszkodzeniem z zewnątrz jak również zapobiegnie przemieszczaniu się.

3. Jeżeli pompa jest elementem instalacji

Jeżeli pompa jest elementem instalacji skontaktuj się z serwisem przed demontażem

4. Prześlij pompę
Prześlij pompę wraz z dokumentami lub skontaktuj się z nami w celu ustalenia szczegółów wysyłki
5. Oczekuj na ekspertyzę
Czas oczekiwania na ekspertyzę wynosi 3 do 5 dni roboczych

PROGRAM TIGA SERWIS

Program Tiga Serwis

Pragniemy podziękować za wybór naszych urządzeń i jednocześnie zachęcamy Państwa do regularnego wykonywania przeglądów konserwacyjnych dostarczonej pompy. Pragniemy zaznaczyć, że regularne przeglądy i serwisy olejowe znacznie wydłużają żywotność zakupionych urządzeń. Wszystkie czynności serwisowe wykonujemy ściśle według określonych procedur naprawczych. Na każdym etapie przeprowadzanych napraw oraz prac konserwacyjnych stosujemy tylko i wyłącznie oryginalne części i podzespoły zamienne, na które udzielamy gwarancji producenta.

Wychodząc naprzeciw rosnącym wymaganiom usług serwisowych proponujemy przystąpienie do programu serwisowego Tiga Pumps. Udział w programie oznacza kompleksowe przejęcie od użytkownika nadzoru nad eksploatacją urządzeń. Zakres takiej opieki ustalany jest umową indywidualną i może obejmować:

  • wykonywanie przeglądów urządzeń, zgodnie z dostarczoną DTR,
  • harmonogram przeglądów dostosowany do warunków pracy urządzenia,
  • szybki czas reakcji na zgłoszenie serwisowe,
  • opieka nad gospodarką magazynową części zamiennych dla maszyn objętych programem,
  • możliwość instalacji systemu diagnostycznego wibracji pomp Homa Vicon spełniającego funkcję wczesnego wykrywania usterek.

Szczegółowe informacje dostępne pod adresem: serwis@tigapumps.pl

Serwis TIGA PUMPS Sp. z o.o. to sieć partnerów serwisowych zlokalizowanych na terenie Polski z Centralą Serwisową we Wrześni. Stale pracujemy nad rozszerzaniem zasięgu naszej sieci serwisowej oraz poprawą jakości oferowanych usług. Oferujemy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny pomp i systemów pompowych dystrybuowanych przez nas marek, a także serwis pogwarancyjny producentów pomp innych marek. Serwis TIGA PUMPS Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby zapewnić swoim Klientom obsługę na najwyższym poziomie – tak dla nowych produktów, jak i dla produktów starszej generacji.

Na każdym etapie przeprowadzanych napraw oraz prac konserwacyjnych stosujemy tylko i wyłącznie oryginalne części i podzespoły zamienne.

Działamy w sposób szybki, prosty i profesjonalny, wykorzystując globalne i lokalne doświadczenia oraz wiedzę nabytą w Szwecji, Belgii, Niemczech i Włoszech.

Naszym celem jest dostarczenie kompletnego pakietu produktowo-serwisowego, zapewniającego satysfakcję Klientów przez cały okres użytkowania danego produktu.

Serdecznie zachęcamy do kontaktu z naszą centralą serwisową, gdzie otrzymają Państwo kompleksową ofertę naszych usług.

Partnerzy serwisowi

i lokalne punkty serwisowe

  • Spytajcie nas o lokalne Autoryzowane Serwisy naszych produktów.
  • Zapraszamy do zakładki Kontakt na naszej stronie.