Suche przepompownie ścieków w technologii Ekowodrol

Suche przepompownie ścieków w technologii Ekowodrol Gosp. ściekowa Coraz częściej rezygnuje się z tradycyjnych przepompowni ścieków na rzecz tłoczni i pompowni suchych, zastosowanie takiego rozwiązania ma wiele zalet m. in.: ogranicza przestrzeń retencyjną martwą do...

Piaskownik w oczyszczalniach ścieków

Piaskownik w oczyszczalniach ścieków Gosp. ściekowa W latach 2004-2008 dla jednego z największych zakładów chemicznych w Polsce, wykonywano modernizację oczyszczalni ścieków o przepustowości Qdśr= 20 000m3/d. Całość inwestycji wyniosła ponad 13 milionów złotych....

Tlocznie ścieków

Tlocznie ścieków Gosp. ściekowa Tłocznie ścieków są urządzeniami przeznaczonymi do transportu ścieków w systemach kanalizacyjnych w sytuacji gdy przepływ grawitacyjny jest niemożliwy. Stosuje się je w przepompowniach ścieków bytowo – gospodarczych i...

Pompownie

Pompownie Gosp. ściekowa Przepompownie znajdują zastosowanie w układach transportu ścieków: komunalnych (bytowo gospodarczych, deszczowych, przemysłowych) bytowo-gospodarczych deszczowych przemysłowych odcieków (składowiska odpadów) Przepompownie zbiornikowe z pompami...