Piaskownik w oczyszczalniach ścieków

Gosp. ściekowa

W latach 2004-2008 dla jednego z największych zakładów chemicznych w Polsce, wykonywano modernizację oczyszczalni ścieków o przepustowości Qdśr= 20 000m3/d. Całość inwestycji wyniosła ponad 13 milionów złotych. Oczyszczalnia przyjmuje w głównej mierze ścieki z zakładów przemysłowych, a także ścieki z jednej z gmin z województwa dolnośląskiego. Głównymi elementami modernizacji oczyszczalni ścieków było:

  • wyrównanie godzinowych przepływów ścieków przez oczyszczalnie co pozytywnie wpływa na efektywność procesów technologicznych,
  • wybudowanie stopnia mechanicznego oczyszczania ścieków,
  • montaż mechanicznej kraty taśmowo – hakowej, -wymianę wyposażenia piaskownika poziomego: dmuchawy wraz systemem rozprowadzającym powietrze, montaż zgarniacza dennego oraz powierzchniowego, montaż pompy do pulpy piaskowej.

 

Firma, wykonująca modernizację tej oczyszczalni zwróciła się z prośbą do firmy Tiga Pumps Sp. z o.o. o wsparcie techniczne i dobór pompy do piaskownika poziomego. Głównym zadaniem piaskownika jest oddzielenie żwiru, kamyków, piasku od ścieków. Oddzielenie w tym piaskowniku zachodzi w prostokątnych korytach żelbetowych, za pomocą sprężonego powietrza, piachy opadają na dno. Zadaniem pompy jest wypompowanie piasku. Zgarniacze sterowane z centrali zbierają osady z dna. System rur odprowadza piasek do pojemników. Piaskownik trzeba co jakiś czas czyścić z nadmiaru niezgarniętego piasku. Firma Tiga Pumps Sp. z o.o. dobrała pompę Toyo DP3, która umożliwia pompownie medium o ciężarze właściwym do 1,30 kg/dm3. Wraz z pompą dostarczono wysokiej klasy jakości wąż umożliwiający pompownie abrazyjnego medium o długości 15m. Niewielkie wymiary pompy, sztywny przewymiarowany wał, dwie płyty cierne w tym dolna regulowana wykonane z żeliwa z wysoką zawartością chromu do 28% powodują, że pompa Toyo DP3 pracuje od 2007 roku bezawaryjnie! Regularne przeglądy wykonywane na miejscu klienta skutkują wysoką sprawnością pomp od kilku lat. Instalacja i działanie pompy DP3 jest jednym z najczęściej odwiedzanych miejsc przez przyszłych klientów jako obiekt referencyjny.