Powód trzeci. Wybrane dziesięć oczyszczalni ścieków wyposażonych w urządzenia Tigi Pumps.

Powód trzeci. Wybrane dziesięć oczyszczalni ścieków wyposażonych w urządzenia Tigi Pumps.

Poniżej zamieściliśmy kilka wybranych projektów wyposażonych w nasze urządzenia różnego typu, głównie pompy, mieszadła oraz mieszadła pompujące. Wartość kontraktów wynosiła od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy złotych brutto. Nie są to oczywiście wszystkie obiekty z naszej listy referencyjnej. W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt w celu przekazania dodatkowych informacji. Zapraszamy do współpracy.

 

powod-3-01

 

1. OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW – WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

Dostawa pomp i mieszadeł HOMA dla, między innymi, firmy ENVIROTECH – lata 2011/2014.

Wydajność oczyszczalni ścieków Qśrd= 4 000 m3/d  RLM > 15 000.

W oczyszczalni ścieków została zastosowana uniwersalna i innowacyjna technologia biologicznego oczyszczania ścieków, w ramach której zastosowano dwa sposoby usuwania stałych i rozpuszczalnych zanieczyszczeń zawartych w ściekach – metoda osadu czynnego niskoobciążonego, wielofazowego i metoda złóż biologicznych z pływającym materiałem strukturalnym w postaci kształtek Er U- Perlna, na których namnażają się bakterie, oczyszczające ścieki w procesie tlenowym. Kształtki wykonane zostały z tworzywa sztucznego i będą swobodnie pływać w reaktorze biologicznym. Tylko w jednym z dwóch ciągów reaktora biologicznego takich kształtek będzie 252 metry sześcienne. Rozwiązanie takie wymaga zamontowania dodatkowego urządzenia jakim jest koło młyńskie.

Tiga Pumps dostarczyła wyposażenie oczyszczalni wg poniższego zestawienia:

 • Budynek oczyszczania mechanicznego – pompa HomaTCV514WA z osprzętem – 1 szt.
 • Budynek oczyszczania mechanicznego – pompa OPA 2.06 – 1 szt.
 • Punkt zlewny ścieków dowożonych – pompa HomaV1336-C24/C z osprzętem – 1kpl.
 • Punkt zlewny ścieków dowożonych – mieszadło szybkoobrotowe Homa HRS19/6-202/C z osprzętem – 1 kpl.
 • Blok oczyszczania biologicznego – komora denitryfikacji I st. – mieszadło wolnoobrotowe Homa HRG20/4-203 M100 z osprzętem – 2 kpl. + 1 szt. rezerwa.
 • Blok oczyszczania biologicznego – komora denitryfikacji II st. – mieszadło wolnoobrotowe Homa HRG30/4-203 M100 z osprzętem – 2 kpl. + 1 szt. rezerwa.
 • Blok oczyszczania biologicznego – komora nitryfikacji BIO-N – mieszadło o osi poziomej typu koło młyńskie – 2 szt.
 • Blok oczyszczania biologicznego – komora defosfatacji BIO-P – mieszadło złoża zawieszonego o osi pionowej – 4 szt.

2. OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW – WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

Dostawa pomp i mieszadeł HOMA dla firm PUP „MERA-MONT”  i EGBUD  – rok 2010/2011.

Komunalna oczyszczalnia ścieków w tej miejscowości to przykład mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków z osadem czynnym w układzie przepływowym. Oczyszczalnia zapewnia pełne biologiczne oczyszczanie ścieków z nitryfikacją, denitryfikacją oraz biologiczną defosfotacją włącznie ze stabilizacją tlenową powstających osadów.

Tiga Pumps w ramach rozbudowy oczyszczalni dostarczyła wyposażenie wg. poniższego zestawienia:

 • Przepompownia lokalna – pompa Homa MX1341-D44/C (2,6 kW) z osprzętem – 1 kpl.
 • Zbiornik retencyjny – pompa Homa TP53V23/4D (1,8 kW) z osprzętem – 1 kpl.
 • Reaktor biologiczny – komora tlenowej stabilizacji osadu – pompa Homa TP53V23/4D (1,8 kW) z osprzętem – 1 kpl.
 • Pompownia recyrkulacyjna osadu – pompa Homa M2432-T34/C (2,9 kW) z osprzętem – 1 kpl.
 • Przepompownia ścieków P1 – pompy Homa MX3462-P94/C (14,6 kW) z osprzętem –2 kpl.
 • Przepompownia ścieków P2 – pompy Homa MX2452-P74/C (8,5 kW) z osprzętem –2 kpl.
 • Przepompownia ścieków P3 – pompy Homa MX2452-P74/C (8,5 kW) z osprzętem –2 kpl.

powod-3-02powod-3-03

 

 

3. OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW – WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

Dostawa pomp i mieszadeł HOMA dla firmy PIB SAN-BUD – rok 2007.

Wydajność oczyszczalni ścieków Qśrd=1 400 m3/d.

Technologia oczyszczania ścieków to oczyszczalnia mechaniczno – biologiczna.

Tiga Pumps dostarczyła wyposażenie oczyszczalni wg poniższego zestawienia:

 • Pompownia ścieków oczyszczonych – pompy Homa MX1341-P122/C z osprzętem – 2 kpl.
 • Zbiornik Zr2, Zr4 i Zr5 – pompa Homa MX2452-T46/C z osprzętem – 3kpl.
 • Pompa cyrkulacji wewnętrznej KN1, KN2 i KN3 – pompa Homa MX2452-T46/C z osprzętem – 3kpl.
 • Pompownia stacji mechanicznego oczyszczania i stacji odwadniania osadu – pompa HomaTP50M23/2D z osprzętem – 3kpl.
 • Pompownia przy stacji PIX – pompa Homa MX1347-T54/C z osprzętem – 2 kpl.
 • Komora denitryfikacji, nitryfikacji oraz Zr – mieszadło średnioobrotoweHoma HRG55/4-203 M80 z osprzętem – 9kpl.
 • Komora denitryfikacji, nitryfikacji oraz Zr – mieszadło szybkoobrotowe Homa HRS19/6-202/C z osprzętem – 7kpl.

 

4. OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW –  WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

Dostawa pomp HOMA oraz pomp SAER i PUMPEX dla firmy HYDRO MARKO – rok 2013.

Wydajność oczyszczalni ścieków Qśrd=773 m3/d RLM > 15 000.

Oczyszczalnia w tej miejscowości to oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna.

Tiga Pumps dostarczyła wyposażenie oczyszczalni wg poniższego zestawienia:

 • Pompownia główna- pompy HomaKSX4476-F116/C z osprzętem – 3kpl.
 • Komora armatury – pompa HomaCR370VWA – 1 szt.
 • Piaskownik – pompa Pumpex SPS30 – 1 szt.
 • Pompa odwadniania osadu – pompa Homa MX2444-TL54 – 1 szt.
 • Pompownia wody technologicznej – pompy Saer MK65R/3 – 4 szt.
 • Pompownia wody technologicznej – pompa Homa V1334-T62/C z osprzętem – 1 kpl.

 

 

powod-3-04

 

5. OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW – WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

Dostawa pomp i mieszadeł HOMA dla firmy EKO WODROL – rok 2010.

Przedsięwzięcie zrealizowane zostało w ramach Projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w Dorzeczu Parsęty”.

Wydajność oczyszczalni ścieków Qśrd=1 700 m3/d  RLM 11 300.

Technologię oczyszczania ścieków oparto o proces niskoobciążonego osadu czynnego pracującego wg. metody obróbki porcjowej ścieków SBR (Sequence Batch Reactors) z porcjowym zasilaniem ze zbiornika retencyjnego, wg. systemu ze stałą objętością napełniania.

Tiga Pumps Sp. dostarczyła wyposażenie oczyszczalni wg poniższego zestawienia:

 • Pompownia ścieków – pompy Homa MX1344-T44 z osprzętem – 2 kpl.
 • Zbiornik retencyjny KR ścieków surowych – pompaHoma MX3462-T66 z osprzętem – 2 kpl.
 • Zbiornik retencyjny KR ścieków surowych – mieszadło średnioobrotoweHoma HRG55/4-203 M80 z osprzętem – 1kpl.
 • Studzienka ścieków oczyszczonych – pompa Homa H844-17/1,5D – 1 szt.
 • Reaktor biologiczny SBR – pompy Homa MX1331-C24 z osprzętem – 2 kpl.
 • Reaktor biologiczny SBR – mieszadło średnioobrotowe Homa HRG55/4-203 M80 z osprzętem – 4kpl.
 • Komora osadu nadmiernego – mieszadło szybkoobrotowe Homa HRS19/6-202/C z osprzętem – 1 kpl.

 

6. OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW – WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

Dostawa pomp i mieszadeł HOMA dla firmy PPRI-H WODKAN – rok 2010.

Wydajność oczyszczalni ścieków Qśrd=750 m3/d.

Oczyszczalnia ścieków w tej miejscowości to przykład mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków z osadem czynnym w układzie przepływowym.

Tiga Pumps Sp. dostarczyła wyposażenie oczyszczalni wg poniższego zestawienia:

 • Pompownia PO1 – pompy Homa MX2337-D44/C z osprzętem – 2 kpl.
 • Pompownia PO2 – pompy Homa MX2337-D44/C z osprzętem – 2 kpl.
 • Komory nitryfikacji – mieszadła szybkoobrotowe Homa HRS19/6-202/C z osprzętem – 10 kpl.

 

 

powod-3-05

 

7. OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW – WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

Dostawa pomp i mieszadeł HOMA dla firmy POL-AQUA S.A. – rok 2010.

Średnia przepustowość oczyszczalni ścieków Qśrd=  566 m3/d.

Tiga Pumps dostarczyła wyposażenie oczyszczalni wg poniższego zestawienia:

 • Pompownia ścieków – pompy Homa V1346-D44  z osprzętem – 2 kpl.
 • Zbiornik retencyjny ścieków – pompy Homa MX2452-P74 z osprzętem – 3kpl.
 • Reaktor biologiczny SBR – mieszadło średnioobrotoweHoma HRG40/4-203 M80 z osprzętem – 4 kpl..
 • Komora stabilizacji tlenowej – pompy Homa V1332-TU62  z osprzętem – 2 kpl.

 

8. OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW – WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

Dostawa pomp i mieszadeł HOMA dla EKO WODROL – rok 2011.

Dla oczyszczania ścieków w tej miejscowości w ilości Qśrd=240 m3/d wybudowano oczyszczalnię mechaniczno-biologiczną opartą o proces niskoobciążonego osadu czynnego, pracującą wg. metody obróbki procesowej ścieków SBR. Oczyszczalnia w bardzo małym stopniu oddziałuje na środowisko. Wszystkie procesy i urządzenia są hermetyzowane w zamkniętych komorach i budynku. Obsługa jest zautomatyzowana i ogranicza się do nadzoru pracy oczyszczalni.

Tiga Pumps Sp. dostarczyła wyposażenie oczyszczalni wg poniższego zestawienia:

 • Przepompownia ścieków PG – pompy Homa V1346-D44/C (2,6 kW) z osprzętem.
 • Zbiornik retencyjny – pompa Homa VX2440-T54 (5,0 kW) z osprzętem.
 • Zbiornik retencyjny – mieszadło szybkoobrotowe Homa CHRS19/6-202/C (2,1 kW) z osprzętem.
 • Zbiornik SBR – pompa Homa TP50V17/2D (1,2 kW) z osprzętem.
 • Zbiornik SBR – mieszadło średnioobrotowe Homa HRG30/4-203/C (3,0 kW) z osprzętem.
 • Zbiornik tlenowej stabilizacji osadu – mieszadło szybkoobrotowe Homa CHRS12/4-302/C  (1,2 kW) z osprzętem.

 

powod-3-06

 

9. OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW – WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

Dostawa pomp i mieszadeł HOMA oraz pomp głębinowych SAER dla EKO WODROL  – rok 2011.

Wydajność oczyszczalni ścieków Qśrd=360 m3/d, RLM = 3 270.

Technologię oczyszczania ścieków oparto o proces niskoobciążonego osadu czynnego pracującego wg metody obróbki porcjowej ścieków SBR – reaktor dwukomorowy.

Tiga Pumps dostarczyła wyposażenie oczyszczalni wg poniższego zestawienia:

 • Główna przepompownia ścieków z komorą retencyjną – pompy Homa VX1346-T64/C z osprzętem – 2 kpl.
 • Główna przepompownia ścieków z komorą retencyjną – mieszadło szybkoobrotowe Homa HRS19/6-202/C z osprzętem – 2 kpl.
 • Wielokomorowy reaktor SBR – mieszadło szybkoobrotowe Homa HRS19/6-202/C z osprzętem – 4 kpl.
 • Wielokomorowy reaktor SBR – pompy osadu nadmiernego Homa TP50V11/4D z osprzętem – 2 kpl.
 • Komora stabilizacji osadu- mieszadło szybkoobrotowe Homa HRS13/4-202/C z osprzętem – 2 kpl.
 • Blok odbioru ścieków dowożonych – mieszadło szybkoobrotowe Homa HRS12/4-302/C z osprzętem – 1 kpl.
 • Pompa wody technologicznej SAER MBS-A/4 –  1 szt.
 • Pompa wody technologicznej SAER MBS-B/7 –  1 szt.

 

10. OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW – WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

Dostawa pomp i mieszadeł HOMA dla EKO WODROL – rok 2010.

Wydajność oczyszczalni ścieków Qśrd=773 m3/d RLM 4 383.

Technologię oczyszczania ścieków oparto o proces niskoobciążonego osadu czynnego pracującego wg metody obróbki porcjowej ścieków SBR z porcjowym zasilaniem ze zbiornika retencyjnego, wg. systemu ze stałą objętością napełniania.

Tiga Pumps dostarczyła wyposażenie oczyszczalni wg poniższego zestawienia:

 • Pompownia ścieków surowych – pompa Homa MX2448-T64/C z osprzętem – 2 kpl.
 • Komora retencyjna ścieków wstępnie oczyszczonych – pompa Homa MX2341-D44/C z osprzętem – 2 kpl.
 • Reaktor biologiczny SBR – pompa Homa V1334-C24/C z osprzętem – 2 kpl.
 • Komora retencyjna ścieków wstępnie oczyszczonych – mieszadło szybkoobrotowe Homa HRS19/6-202/C z osprzętem – 1kpl.
 • Reaktor biologiczny SBR – mieszadło średnioobrotowe Homa HRG55/4-203 M80 z osprzętem – 2 kpl.
 • Komora osadu nadmiernego – mieszadło szybkoobrotowe Homa HRS12/4-302/C z osprzętem – 1 kpl.

 

powod-3-07