Powód ósmy. Czyste rzeki, w tym rzeka Parsęta w województwie zachodniopomorskim.

Powód ósmy. Czyste rzeki, w tym rzeka Parsęta w województwie zachodniopomorskim.

powod-8-01Rok 2004 czyli rok, w którym firma Tiga Pumps Sp. z o.o. rozpoczęła swoją działalność to rok niezwykle ważny również dla Polski. 1 maja 2014 roku, Polska, na mocy tzw. traktatu akcesyjnego podpisanego 1 maja 2003 roku, stała się członkiem Unii Europejskiej. Ostatnie 10 lat naszego kraju w Unii Europejskiej to 10 lat z funduszami europejskimi, z których wiele przeznaczono na projekty infrastrukturalne proekologiczne.

 

W tym miejscu nie sposób nie wspomnieć o bardzo ważnym dla naszej firmy projekcie realizowanym właśnie ze środków UE. „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” – projekt realizowany w ramach funduszu spójności, w ramach którego firma Tiga Pumps Sp. z o.o. dostarczyła kompletne wyposażenie oczyszczalni oraz przepompowni ścieków w/g poniższego zestawienia.

„Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” to przedsięwzięcie zlokalizowane w dorzeczu rzeki Parsęty, w północno – zachodniej części Polski. Zasięgiem swym obejmuje około 50% wschodniej części województwa zachodniopomorskiego. Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty tworzą 22 gminy należące do 5 powiatów. W ramach grupy projektów obszar został podzielony na 3 rejony zarządzane przez spółki operatorskie, które były beneficjentami przedsięwzięcia i podmiotami odpowiedzialnymi za realizację. Podział przebiega wokół trzech największych ośrodków miejskich: Białogardu – Rejon I, Kołobrzegu – Rejon II i Szczecinka – Rejon III. W ostatnich latach nasza firma  w dość krótkim czasie skupiła się na dostawach realizowanych w rejonach I i III.

 

powod-8-02

 

Ujście rzeki Parsęty do Bałtyku

REJON I BIAŁOGARD. KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA DOSTAW ORAZ WYKONANYCH PRAC.

Projekt 1.

Wykonawca obiektu:
Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska Eko Wodrol Sp.z o.o..

Wykonany zakres rzeczowy:
Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków o przepustowości 1700 m3/d.

Zakres Tiga Pumps Sp. z o.o.:
Tiga Pumps Sp. z o.o. dostarczyła wyposażenie oczyszczalni w/g poniższego zestawienia:

 • Pompownia ścieków – pompy Homa MX1344-T44 z osprzętem – 2 kpl.,
 • Zbiornik retencyjny KR ścieków surowych – pompa Homa MX3462-T66 z osprzętem – 2 kpl.,
 • Zbiornik retencyjny KR ścieków surowych – mieszadło średnioobrotoweHoma HRG55/4-203 M80 z osprzętem – 1 kpl.,
 • Studzienka ścieków oczyszczonych – pompa Homa H844-17/1,5D – 1 szt.,
 • Reaktor biologiczny SBR – pompy Homa MX1331-C24 z osprzętem – 2 kpl.,
 • Reaktor biologiczny SBR – mieszadło średnioobrotoweHoma HRG55/4-203 M80 z osprzętem – 4 kpl.,
 • Komora osadu nadmiernego – mieszadło szybkoobrotowe Homa HRS19/6-202/C z osprzętem – 1 kpl.

 

powod-8-03

 

Projekt 2.

Wykonawca:
CTE CARBOTECH ENGINEERING Sp. z o.o..

Wykonany zakres rzeczowy:
Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków o przepustowości 2500 m3/dobę.

Zakres Tiga Pumps Sp. z o.o.:
Tiga Pumps Sp. z o.o. dostarczyła wyposażenie oczyszczalni w/g poniższego zestawienia:

 • Piaskownik – pompa Pumpex SP10-2140.

 

powod-8-04

 

Projekt 3.

Wykonawca:
Konsorcjum firm ALSTAL- BUDOWNICTWO Sp.z o.o. oraz Alstal Budownictwo Alojzy Szczupak.

Wykonany zakres rzeczowy:
Zaprojektowanie i wykonanie:

 1. modernizacji węzła osadowego (stacja odwadniania osadów) oczyszczalni ścieków o przepustowości 4500m3/dobę – wymiana urządzeń i gruntowny remont istniejącego budynku,
 2. modernizacji i rozbudowy istniejącej oczyszczalni ścieków o przepustowości 5500m3/dobę (remont i budowa obiektów, wymiana części urządzeń, systemu AKPiA) oraz przeprowadzeniem hermetyzacji istniejących  obiektów.

Zakres Tiga Pumps Sp. z o.o.
Tiga Pumps Sp. z o.o. dostarczyła wyposażenie oczyszczalni wg poniższego zestawienia:

 • kompletna stacja higienizacji osadów składająca się z zasobnika wapna z instalacją przeciw zbrylaniu, dozownika ślimakowego, przenośnika mieszaniny osadu i wapna, mieszacza osadu z wapnem, szafy zasilająco-sterującej oraz zsypu osadu z wirówki o wartości około 145.000,00 zł brutto.,
 • pompa awaryjna krat głównych Homa typ KX4476-F116/C 22,6 kW wraz z osprzętem w postaci zaworów, zasuw, drabiny, wciągarki oraz wózka – 1 kpl.,
 • reaktory biologiczny:
  • komora defosfatacji – mieszadło Homa typ HRM30/4-202 M100 raz z osprzętem – 2 kpl.,
  • komora defosfatacji – mieszadło pompujące Homa typ HRZ300-30/2-517 raz z osprzętem – 2 kpl.,
  • komora denitryfikacji – mieszadło Homa typ HRM40/4-202 M100 raz z osprzętem – 2 kpl.,
  • komora nitryfikacji – mieszadło pompujące Homa typ HRZ300-30/2-517 raz z osprzętem – 6 kpl..

 

powod-8-05

 

Projekt 4.

Wykonawca:
EKO-BET Sp. z o.o. Złocieniec.

Wykonany zakres rzeczowy:

 1. budowa/wymiana sieci wodociągowej- 12,85 km,
 2. budowa sieci kanalizacyjnej – 9,42 km,
 3. 10 nowych przepompowni ścieków.

Zakres Tiga Pumps:

 • 10 kompletnych przepompowni ścieków wyposażonych w pompy Homa o mocy 1,3 – 2,6 kW.

 

powod-8-06

 

Projekt 5.

Wykonawca:
Konsorcjum firm – Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska Eko Wodrol  Sp.z o.o., Przedsiębiorstwo Inwestycyjno – Usługowe „Gazopol Ltd” Sp. z o.o., CESTAR Andrzej Cebula, Jerzy Starski Sp. J..

Wykonany zakres rzeczowy:

 1. Budowa sieci wodociągowej – 39,41 km,
 2. Wymiana sieci wodociągowej – 1,99 km,
 3. Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej – 12,37 km,
 4. Wymiana sieci kanalizacyjnej – 4,37 km,
 5. Budowa sieci kanalizacji tłocznej – 25,12km,
 6. Modernizacja SUW – 12 szt.,
 7. Przebudowa SUW na hydrofornię – 1 szt.,
 8. Przepompownie ścieków – 40 szt.,
 9. Likwidacja istniejących oczyszczalni  ścieków – 4 szt..

Zakres Tiga Pumps Sp. z o.o.:

 • 19 kompletnych przepompowni ścieków wyposażonych w pompy Homa o mocy 0,9 ÷ 19,6kW,
 • wyposażenie 22 szt. lokalnych pompowni ścieków w pompy Homa oraz pompy typu Orka.

 

 

REJON III SZCZECINEK. KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA DOSTAW ORAZ WYKONANYCH PRAC.

Projekt 6.

Wykonawca:
„CESTAR” Andrzej Cebula, Jerzy Starski Sp. J.

Wykonany zakres rzeczowy:

 1. budowa/wymiana sieci wodociągowej –27,68 km,
 2. budowa sieci kanalizacyjnej 39,34 km,
 3. budowa nowych przepompowni ścieków –23 szt.,
 4. modernizacja stacji uzdatniania wody – 2 szt.,
 5. przebudowa SUW na hydrofornię – 1 szt.,
 6. monitoring przepompowni ścieków – 1 kpl..

Zakres Tiga Pumps Sp. z o.o.:

 • wyposażenie 23 szt. pompowni ścieków w pompy Homa o mocy  0,9 ÷ 25,4 kW.

 

powod-8-08

 

Projekt 7.

Wykonawca:
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Robót Instalacyjno-Inżynieryjnych ,,LITZ” Feliks Fietz.

Wykonany zakres rzeczowy:

 1. zaprojektowanie i wykonanie sieci wodociągowej nowoprojektowanej i przewidzianej do wymiany o łącznej długości ok. 32.50 km wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody BUGNO w mieście Szczecinek,
 2. zaprojektowanie i wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości ok. 59.55 km wraz z budową ok. 44 kpl. przepompowni ścieków oraz likwidacją 1 kpl. i modernizacją 1 kpl. przepompowni ścieków.

Zakres Tiga Pumps Sp. z o.o.:

 • kompletne wyposażenie 41 szt. pompowni ścieków, w tym pompy Homa o mocy 0,9 ÷ 25,4 kW,
 • modernizację 20 szt. szaf sterowniczych.

 

powod-8-09

 

Jedna z 41 szt. pompowni wykonanych przez firmę Tiga Pumps Sp. z o.o.

Projekt 8.

Wykonawca:
„CESTAR” Andrzej Cebula, Jerzy Starski Sp. J..

Wykonany zakres rzeczowy:

 1. budowa/wymiana sieci wodociągowej –53,99 km,
 2. budowa sieci kanalizacyjnej 31,18 km,
 3. budowla nowych przepompowni ścieków –13 sztuk,
 4. modernizacja stacji uzdatniania wody – 2 kpl.,
 5. przebudowa SUW na hydrofornie – 2 kpl.,
 6. monitoring przepompowni ścieków – 1 kpl..

Zakres Tiga Pumps Sp. z o.o.:

 • wyposażenie 13 szt. pompowni ścieków w pompy Homa o mocy 0,9 ÷ 25,4 kW.

 

powod-8-10

 

Projekt 9.

Wykonawca:
Przedsiębiorstwo Budowlano Usługowo Handlowe TERBUD Marian Droździel,  TERBAU Sp. z o.o..

Wykonany zakres rzeczowy:

 1. budowa/wymiana sieci wodociągowej –71,87 km,
 2. budowa sieci kanalizacyjnej–53,58 km,
 3. budowa/modernizacja przepompowni ścieków – 33 kpl.,
 4. modernizacja stacji uzdatniania wody – 3 kpl.,
 5. przebudowa SUW na hydrofornie – 1 kpl.,
 6. monitoring przepompowni ścieków – 1 kpl..

Zakres Tiga Pumps Sp. z o.o.:

 • wyposażenie 4 szt. pompowni ścieków w pompy Homa o mocy  25,4 kW.

Wartość realizowanych dostaw oraz prac dla wszystkich realizowanych kontraktów wyniosła ponad 5.500.000 PLN/brutto

 

powod-8-11

 

Miej serce dla przyrody i nie zanieczyszczaj wody.

Materiały źródłowe: