Powód dziewiąty. Modernizacje pompowni w układzie generalnego wykonawstwa. Dostawa nowych pompowni w układzie podwykonawstwa. Praca pomp w kluczowych pompowniach aglomeracyjnych w Polsce

Powód dziewiąty. Modernizacje pompowni w układzie generalnego wykonawstwa. Dostawa nowych pompowni w układzie podwykonawstwa. Praca pomp w kluczowych pompowniach aglomeracyjnych w Polsce

Tiga Pumps jest firmą nie tyle handlową, co handlowo – inżynierską. Charakteryzując naszą działalność często używamy hasła: „Systemy pompowe dla profesjonalistów”.

Współpracujemy z klientami profesjonalnymi, opierając realizację zadań nie tylko o naszą kadrę, ale również o współpracę z czołowymi krajowymi firmami podwykonawczymi w zakresie prac budowlanych, instalacyjnych czy AKPiA.

Podejmujemy się również prac inżynierskich w systemie generalnego wykonawstwa lub kluczowego podwykonawstwa na obiektach liniowych ale też budowlach, głównie w miastach.

Dziś chcielibyśmy przedstawić odrobinę bardziej szczegółowo trzy z naszych ostatnich realizacji.

Przykładowa realizacja pierwsza

Wykonany zakres w ramach kontraktu liniowego, województwo zachodniopomorskie.

Generalny wykonawca miał za zadanie zaprojektowanie i wykonanie sieci wodociągowej nowoprojektowanej i przewidzianej do wymiany o łącznej długości ok. 32.50 km wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody oraz zaprojektowanie i wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości ok. 59.55 km wraz z budową ok. 44 kpl. przepompowni ścieków oraz likwidacją 1 kpl. i modernizacją 1 kpl. przepompowni ścieków.

Zakres Tigi Pumps wykonany w latach 2011 – 2012 obejmował kompletne wyposażenie 41 szt. pompowni ścieków, w tym w pompy Homa o mocy 0,9 ÷ 25,4 kW oraz modernizację 20 szt. szaf sterowniczych.

Dla potrzeb kompletnej pompowni jednopompowej i dwupompowej wchodziła dostawa i montaż następujących elementów:

 • orurowania, prowadnic, włazów, drabin, deflektorów, krat lub pomostów ze stali kwasoodpornej 1.4301,
 • zaworów zwrotnych kulowych Jafar,
 • wentylacji grawitacyjnej PVC,
 • pomp HOMA,
 • złącz do płukania z odcięciem,
 • zasuw klinowych,
 • sterownic,
 • systemu monitoringu GPRS dla pompowni ścieków w rejonie znajdującego się w centralnej dyspozytorni (w ramach realizacji uwzględniono następujące ilości pompowni objętych monitoringiem: pompownie główne – 3, pompownie sieciowe – 25, zestawy hydroforowe – 2).

Drugim zakresem robót była modernizacja 20 istniejących sterownic pompowni sieciowych, której celem było przystosowanie istniejących układów sterowania do włączenia i ujednolicenia systemu monitoringu GPRS na terenie całej gminy.

W ramach modernizacji wykonano następujące czynności:

 • demontaż układu sterowania modernizowana pompownią – bez torów siłowych zasilania pompowni i pomp,
 • montaż obok istniejącej szafy zasilającej nowej szafki sterownikowej lub jeśli to było możliwe zabudowa elementów w istniejącej szafce zasilania pompowni,
 • montaż w szafce sterownikowej sterownika PLC Siemens, modemu GPRS, zasilacza buforowego, amperomierza, panelu operatorskiego, anteny GSM/GPRS i pozostałego wyposażenia sterowniczego dla modernizowanej pompowni,
 • wykonanie nowych połączeń kablowych pomiędzy szafką sterownicza a zasilającą,
 • ponowny rozruch zmodernizowanej pompowni,
 • pomiary elektryczne zmodernizowanego obiektu,
 • włączenie zmodernizowanej pompowni do systemu monitoringu pompowni sieciowych.

Wartość zrealizowanych robót na tym kontrakcie wyniosła blisko 3 mln zł brutto.

Przykładowa realizacja druga

Wykonany zakres w ramach modernizacji głównej pompowni miejskiej, województwo łódzkie.

Zakres wykonanej w 2010 roku kompleksowej modernizacji obiektu obejmował:

 • Wykonanie robót budowlanych na zewnątrz budynku, w tym skucie i położenie tynku wraz z pracami wykończeniowymi dotyczącymi elewacji, pracami dekarskimi i z zakresu uporządkowania terenu.
 • Remont wszystkich pomieszczeń.
 • Modernizacja systemów zasilania, oświetlenia, sterowania, monitoringu.
 • Piaskowanie i malowanie antykorozyjne istniejących elementów metalowych wraz z wykonaniem nowych elementów w przypadku potrzeby.
 • Dostawa i montaż nowych rurociągów o średnicy DN 400 do DN 150 ze stali nierdzewnej kwasoodpornej.
 • Dostawa i montaż 12 zasuw nożowych z napędami elektrycznymi AUMA.
 • Dostawa i montaż przepływomierza DN 250.
 • Dostawa i montaż pomp w ilości 3 szt.

Zastosowano pompy poziome Homa z płaszczem chłodzącym o mocy 25,8 kW. Każda z pomp pompuje 400 m3/h, a sprawność pompy wynosi 78,1 %. Pompy wyposażone w wirnik dwukanałowy zamknięty umożliwia pompowanie ścieków o max. średnicy 100mm. Dzięki zastosowaniu tzw. wyczystki w korpusie pompy możliwe jest usunięcie zanieczyszczeń blokujących wirnik bez demontażu pompy. Pompy wyposażone są w czujnik termiczny w uzwojeniu (standard), czujnik wilgoci w komorze olejowej (standard), czujnik wilgoci w komorze przyłączeniowej.

Wartość kontraktu wyniosła ponad 600.000,00 zł brutto.

Przykładowa realizacja trzecia

Wykonany zakres w ramach modernizacji głównej pompowni miejskiej, województwo śląskie.

Tiga wykonała przebudowę niezbędnych instalacji obiektu w zakresie zmiany układu technologicznego tłoczenia ścieków poprzez zabudowę wewnątrz istniejącej przepompowni układu tłoczni ścieków  oraz dokonała niezbędnych zmian konstrukcyjnych wewnątrz obiektu. Zakres przewidywał również remont instalacji elektrycznej, budowę układu automatyki, w tym sterowania i monitoringu.

Zakres kompleksowej modernizacji obejmował:

 • roboty przygotowawcze i ziemne,
 • prace pomiarowe i pomocnicze,
 • uruchomienie układu tymczasowego doprowadzenia grawitacyjnego ścieków do zbiornika – stan przejściowy (uruchomienie prowizorycznej pompowni w studzience podłączając przewód tłoczny do istniejącego, w nowo wybudowanej studzience zasuwowej na przewodzie tłocznym poprzez szybkozłącze strażackie) oraz demontaż tego układu,
 • roboty rozbiórkowe konstrukcji żelbetowych i murowych,
 • roboty demontażowe i montażowe instalacji C.O.,
 • uruchomienie studni zasuwowej na rurociągu tłocznym,
 • dostawa i montaż tłoczni ścieków wraz z pompami Homa wraz ze zbiornikiem PEHD, armaturą odcinająca i zwrotna oraz orurowanie ze stali nierdzewnej,
 • wymiana starych rurociągów żeliwnych tłocznych wraz z kształtkami, armaturą odcinającą na nowe,
 • remont instalacji elektrycznej – demontaż starych rozdzielnic i montaż nowych,
 • szafa telemetrii – doprowadzenie wymaganych sygnałów, uruchomienie nowych systemów np. system sygnalizacji włamania, wymiana przewodów elektrycznych.

W tłoczni zastosowano pompy pionowe Homa – 3 szt. z płaszczem chłodzącym o mocy 16,8 kW. Każda z pomp pompuje ok. 400 m sześć./h. Napływające do tłoczni ścieki kierowane są do komory rozdziałowej, w którym następuje rozdział ścieków do trzech kolumn separacyjnych. W separatorach dzięki odpowiednio zaprojektowanym zespołom prętów, następuje proces cedzenia. Zanieczyszczenia większych rozmiarów oraz wleczone przez ścieki elementy stałe w postaci sznurków, szmat, bandaży itp., które nie zdołają przepłynąć przez prześwity w zespołach prętów zostają zatrzymane. Podczyszczona część ścieków spływa grawitacyjnie poprzez hydrauliczne kanały pomp, pozostających w bezruchu, do zbiornika retencyjnego tłoczni. Po napełnieniu zbiornika i sygnale przekazanym przez ultradźwiękowy, kompaktowy miernik poziomu, do sterownika PLC zostaje uruchomiona pompa. Podczyszczone ścieki gromadzone w zbiorniku, poprzez komorę separatora zostają skierowane do rurociągu tłocznego. Dopływające w tym czasie ścieki, kierowane są przez pozostałe, niezależne kolumny separacyjne oraz pozostające w bezruchu pompy do zbiornika retencyjnego tłoczni. Wszystkie pompy załączane są na przemian. Ponadto układ ten został dodatkowo wyposażony o zintegrowany system diagnostyczny wibracji pomp – Homa Vicon, który jest systemem dozoru, wychwytuje i szczegółowo oszacowuje wibracje jednej z pomp.

 

Wartość kontraktu: około milion dwieście tysięcy złotych brutto.Pragniemy dodać, że nasza firma posiada ogromne doświadczenia w sprzedaży, dostawie, montażu i serwisowaniu pomp w kluczowych pompowniach aglomeracyjnych i miejskich w Polsce. Przykładów jest oczywiście wiele i nie sposób ich wszystkich tu wymienić. Poniżej przykładowy list referencyjny jednego z naszych Klientów.

 

powod-9-08

KOLEJNY ANONS Z CYKLU „10 POWODÓW DO DUMY” JUŻ WKRÓTCE!