Powód dziesiąty. Innowacyjne produkty Tiga Pumps. Myślę, więc jestem.

Powód dziesiąty. Innowacyjne produkty Tiga Pumps. Myślę, więc jestem.

Ostatni artykuł z naszego jubileuszowego cyklu Dziesięć powodów do dumy poświęcony jest innowacyjnym produktom Tiga Pumps. Krótko i merytorycznie chcielibyśmy zaznaczyć, że potrafimy sprostać najbardziej nietypowym wyzwaniom inżynierskim naszej branży.

Oto trzy typy realizacji obiektów inżyniersko ciekawych i innowacyjnych zrealizowanych lub realizowanych przez naszą firmę oraz współpracujące z nami firmy podwykonawcze. Część z tych obiektów wcześniej została opisana na naszej stronie www.tigapumps.pl.

Pierwszy przykładowy typ realizacji innowacyjnej. Tłocznie ścieków.

Obecnie nasza firma realizuje dostawę wraz z montażem 11 szt. modułów tłoczni Tiga Pumps wykonanych z PEHD. Montaż odbywa się w zbiornikach wykonanych z polietylenowej rury strukturalnej lub  żelbetu. Do zadań naszej firmy należy również montaż osprzętu tłoczni wewnątrz zbiornika.

Tłocznie i współpracujące z nimi pompy charakteryzują różne parametry pracy, tutaj postaramy się przedstawić parametry pracy najbardziej wydajnych urządzeń w jednym ze zbiorników o strategicznym znaczeniu dla systemu kanalizacji sanitarnej.

 • Średnica wewnętrzna komory suchej wynosi 3500 mm, a jej wysokość (głębokość) wynosi 6200mm. Zbiornik (tutaj) żelbetowy z „rząpiem” do zamontowania i podłączenia pompy do automatycznego odwodnienia komory suchej. Zamknięty włazem montażowym, wykonanym ze stali nierdzewnej, wyposażonym w system zabezpieczający przed samoczynnym zamknięciem oraz w podwójny zamek. Zbiornik wyposażony został w drabinkę złazową, wyposażoną w stopnie antypoślizgowe oraz poręcz wysuwną oraz podest pośredni. Całość wykonana ze stali nierdzewnej.
 • Wykonano i zamontowano moduł tłoczni, czyli zamkniętą komorę retencyjną ścieków z systemem separacji części stałych, wyposażoną w dwa niezależnie pracujące separatory części stałych.
 • Wykonano króćce umożliwiające bezpośrednie połączenie z rurociągiem tłocznym, grawitacyjnym, króćce rurociągów wentylacyjnych oraz przepust kablowy. Rurociągi wewnętrzne wykonano z PEHD i stali nierdzewnej. Wewnątrz zamontowano przepływomierz elektromagnetyczny TECHMAG typu FM300 DN200. Obiekt wyposażono w armaturę, taką jak zasuwy nożowe i klinowe oraz zawory zwrotne kulowe. Przekrój DN 150 do DN 300.
 • Zastosowano 2 szt. pomp HOMA typu K3370-GL174 o następujących parametrach: wydajność pary pomp: 680m3/h, manometryczna wysokość podnoszenia pompy: 30m. Pompy wirowe do ścieków, z wirnikiem wielokanałowym, o wolnym przelocie 80mm, z silnikiem elektrycznym (oczywiście) oraz z własnym wewnętrznym systemem chłodzenia opartym o glikol. Stopień ochrony silnika: IP68, a pobór mocy w punkcie pracy pary pomp P2 wynosi 83,9kW. Moc pompy pojedynczej wynosi: 46,1kW.
 • Obiekt wyposażono w system wentylacji i odpowietrzenia, w szczególności: kominek wentylacyjny o średnicy DN150, z zamontowanym wentylatorem DAK-160, właz z kominkiem wentylacyjnym DN150 oraz izolacją termiczną, odpowietrzenie komory retencyjnej, wykonane z rury PE DN100. Kominek wentylacyjny przystosowany został do montażu biofiltra kominowego.
 • Pracą pomp steruje sonda hydrostatyczna APLISENS typ. SG-25S. Rozdzielnia sterownicza wyposażona została w podwójną obudowę, podstawę rewizyjną i posadowiona została na fundamencie betonowym. Dalsze wyposażenie, to mikroprocesorowy sterownik programowalny ze zintegrowanym panelem operatorskim, zasilacze buforowe, urządzenie łagodnego rozruchu „soft start”, wyłącznik główny, przełącznik trybu pracy (ręczna/automatyczna), zabezpieczenie przeciwprzepięciowe klasy C, czujnik kolejności i zaniku faz, wyłączniki różnicowoprądowe oddzielne dla każdej pompy i obwodu sterującego, zabezpieczenie przed suchobiegiem, zabezpieczenie zwarciowe silników pomp, zabezpieczenie przeciążeniowe silników pomp, licznik godzin pracy pomp realizowany programowo poprzez sterownik, licznik załączeń pomp realizowany poprzez sterownik, oświetlenie i ogrzewanie wnętrza szafy z termostatem i grzałką, zasilanie i zabezpieczenie obwodów oświetlenia komory suchej tłoczni (230V), zasilanie i zabezpieczenie obwodów pompy odwadniającej, system antywłamaniowy z czujnikami otwarcia włazu i drzwi rozdzielni sterowniczej, amperomierz dla każdej z pomp, woltomierz, modem GPRS do zdalnej sygnalizacji pracy i awarii pomp oraz włamania.

 

Drugi przykładowy typ realizacji. Koła młyńskie.

Firma Tiga Pumps wraz z firmą podwykonawczą dostarczyła mieszadła poziome typu koło młyńskie przyczyniając się do rozbudowy i przebudowy dwóch oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi oraz Brzezinach. Mieszadła poziome tego typu przeznaczone jest do przemieszczania złoża EVU-PERL w zbiornikach i kanałach. Mieszadło składa się z: motoreduktora , sprzęgła sztywnego wału, łopat sitowych, zgarniaczy gumowych, prowadnika, opraw łożyskowych, rozpieradeł oraz ramion i tarcz montażowych. Wszystkie elementy stalowe mieszadła mające kontakt bezpośredni ze ściekami oraz czopy wału są wykonane ze stali nierdzewnej (min. wg EN 1.4301).

Projekty realizowane przy współpracy z firmami Skanska SA oraz Envirotech.

 

Trzeci przykładowy typ realizacji. Sucha pompownia w technologii Ekowodrol.

Na początku 2014 roku zrealizowaliśmy dostawę i montaż kompletnej przepompowni ścieków z dwiema pompami HOMA MX3468-FU114 HV wyposażoną w system monitoringu drgań HOMA VICON. Obiekt wykonano w technologii Ekowodrol.

Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania układu zaprojektowano pompownię suchą wyposażoną w następujące obiekty i elementy:

 • zewnętrzny zbiornik retencyjny o pojemności czynnej 4,71 m3 wykonany z prefabrykowanych kręgów betonowych  o średnicy DN2000 i głębokości 1,5m,
 • zbiornik rozdzielczy (komora ssania pomp) – dopływają do niego ścieki ze zbiornika retencyjnego, następnie zasysane są pompami pracującymi w układzie naprzemiennym, które załączają się automatycznie po osiągnięciu odpowiedniego poziomu ścieków,
 • sucha komora pompowni wykonaną z prefabrykowanych kręgów o średnicy wewnętrznej DN3000,
 • zespół pompowy, w skład którego wchodzą dwie pompy HOMA MX3468-FU114 HV pracujące naprzemiennie, o parametrach:
  • wydajność max Qpmax = 65 l/s,
  • wysokość podnoszenia (w punkcie pracy) Hp = 19m,
  • wirnik jednokanałowy,
  • wolny przelot min. DN 100,
  • moc pompy P2= 21,4 kW.
 • zintegrowany system diagnostyczny wibracji pomp HOMA VICON, co dodatkowo zabezpiecza pompy i pozwala wyeliminować ryzyko kosztownych awarii.

 

powod-x-03

Urządzenie składa się z:

 • czujnika, kalkulatora i jednostki gromadzącej dane w pamięci HVS, która jest zintegrowana z silnikiem pompy. Dysponuje ona elektroniczną jednostką z mikrokontrolerem i pamięcią, który oblicza i zapisuje różne diagnozowane wartości drgań, a także częstotliwości sygnałów.
 • modułu do diagnozowania HVC z zawiadomieniem tekstowym lub dotykowym ekranem z wykorzystaniem grafiki, do zabudowy w rozdzielni lub własnej szafie metalowej. Alternatywnie dostarczana jest do istniejących systemów sterowania, podstawowa baza składników diagnozowania HVS bez wizualizacji.

 

powod-x-04

HOMA VICON przy pomocy cyfrowego sensora przyspieszania, umieszczonym w agregacie pompy, wychwytuje drgania a następnie wylicza wartości odniesienia, parametry, przebiegi sygnałów, które pozwalają przyporządkować właściwe objawy przyczynom mechanicznym.

Zastosowane rozwiązanie ma następujące zalety:

 • nie powoduje zamulania, tworzenia szlamu oraz kożucha w zbiorniku retencyjnym, które wynikają ze zjawisk sedymentacji i flotacji,
 • ogranicza przestrzeń retencyjną martwą do minimum i tym samym do minimum ograniczają powstawanie odorów,
 • umożliwia zastosowanie zespołów pompowych w pomieszczeniu suchym komory, przez co nie mają one kontaktu ze ściekami,
 • pomieszczenie suche komory zespołów pompowych ułatwia prace konserwacyjne i naprawcze w higienicznych warunkach,
 • dobrane pompy zapewniają uzyskanie prędkości samooczyszczania rurociągu tłocznego.

Poniżej zdjęcia z realizacji tego zadania.

 

Pompy suche i zbiornik rozdzielczy