Modernizacja siedmiu przepompowni ścieków wraz z dostawą pomp i mieszadeł na dwie oczyszczalnie ścieków

Modernizacja siedmiu przepompowni ścieków wraz z dostawą pomp i mieszadeł na dwie oczyszczalnie ścieków

Koniec każdego kalendarzowego roku i początek kolejnego to idealna okazja na podsumowanie i analizowanie tego co już za nami. Niniejszym wpisem chcielibyśmy powrócić do drugiej połowy 2014 roku i wykonanych przez Tiga Pumps Sp. z o.o.modernizacji siedmiu przepompowni ścieków zlokalizowanych w województwie dolnośląskim.

Okres wykonania inwestycji: 24.04.2014 – 30.08.2014

W ramach realizacji zadania wykonano następujące prace:

 • wymiana pomp zatapialnych – łącznie 14 szt.,
 • montaż zaworów płuczących,
 • wymiana prowadnic pomp i łańcuchów (stal nierdzewna),
 • wymiana armatury odcinającej i zwrotnej,
 • wymiana rur tłocznych (stal nierdzewna),
 • likwidacja pomp w komorze spływu grawitacyjnego ścieków,
 • wymiana wentylatorów dachowych (Ex), Modernizacja w toku.
 • wykonanie drabinek przenośnych ze stali nierdzewnej,
 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
 • wymiana armatury sanitarnej,
 • wymiana włazów na włazy z blachy nierdzewnej,
 • likwidacja suwnic nad komorami spływu grawitacyjnego ścieków,
 • likwidacja betonowych koryt przelewowych wraz z kratami i przenośnikami ślimakowymi,
 • czyszczenie, malowanie suwnic nad częścią komory tłoczenia ścieków, wymiana wciągników łańcuchowych,
 • wymiana szaf sterujących oraz wykonanie monitoringu obiektów,
 • wymiana szaf elektrycznych sterowania pompami w pomieszczeniach szaf elektrycznych, wymiana okablowania,
 • naprawa tynków, malowanie pomieszczeń szaf elektrycznych,
 • wymiana oświetlenia (EX) i instalacji elektrycznej w obiektach,
 • wykonanie przepustów w ścianach żelbetowych dzielących komory ,
 • montaż dozowników i enzymów bakterii,
 • renowacja zbiorników pompowni,
 • czyszczenie i malowanie latarni,
 • obicie wewnętrznej części dachu budynku panelami,
 • wykonanie mikropali.

W ramach realizacji całego zadania stworzony został system monitoringu przepompowni ścieków, do którego wpięte zostały obiekty. Utworzona została stacja dyspozytorska. Modernizacja została wykonana terminowo, z należytą starannością, zgodnie z dokumentacją techniczną, sztuką budowlaną i zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, przy użyciu wysokiej klasy materiałów.

W tym samym okresie w ramach modernizacji dwóch oczyszczalni ścieków w województwie dolnośląskim firma Tiga Pumps Sp. z o.o. dostarczyła pompy i mieszadła Homa wraz z systemami instalacyjnymi zgodnie z poniższym zestawieniem:

 • pompy Homa V2334-T62/C wraz z zestawami montażowymi – 2 kpl.,
 • pompy Homa MX1336-T82/C wraz z zestawami montażowymi – 2 kpl.,
 • mieszadła Homa HRS18/4-203/C wraz z zestawami montażowymi – 3 kpl..