Konferencja – Utrzymanie Ruchu w Przemyśle Spożywczym Bielsko Biała