tcv-tcm-01
tcv-tcm-01tcv-tcm-02tcv-tcm-03

Homa TCV – TCM

Opis produktu

Pompy zatapialne ze stali nierdzewnej do ścieków zawierających ciała stałe.

Zastosowanie

Pompy serii HOMA TCV i TCM są odpowiednie do przepompowywania wody drenażowej lub ścieków. Dzięki prześwitowi sferycznemu 35-65mm pompy te mogą przepompowywać ciecze zawierające zawiesiny takie jak np. włókna. Mają zastosowanie w różnych aplikacjach w sektorze prywatnym i publicznym, w handlu i przemyśle.

 • Instalacja: Przenośna lub stała. Modele z wyłącznikiem pływakowym przy automatycznym cyklu pracy pompy, w zależności od poziomu cieczy w zbiorniku ściekowym.
 • Ciecz pompowana: Czysta woda lub woda odsysana (drenażowa), ścieki zawierające ciała stałe. Maksymalna temperatura cieczy: 35°C, czasowo do 60°C.
 • Cykl pracy: przerywany

Budowa

Całkowicie zatapialna pompa kompaktowo zintegrowana z silnikiem składająca się z:

 • Pompa: jednostopniowa pompa odśrodkowa z poziomym króćcem wylotowym.
 • Wirnik: Model TCV z wirnikiem vortex do cieczy zawierających wysoki poziom zanieczyszczeń lub substancji włóknistych oraz zawierających gaz. Prześwit sferyczny 35mm do 65mm. Model TCM z wirnikiem otwartym jednokanałowym do cieczy zawierających zanieczyszczenia i szlam z ciałami stałymi.Prześwit sferyczny 65mm.
 • Silnik: całkowicie zatapialny, mocno szczelny silnik elektryczny. Izolacja klasy F. Stopień ochronny IP 68. Jednofazowe silniki 230-240 V z termicznymi czujnikami umiejscowionymi w uzwojeniu.
 • Kabel:
  • Model W: H07RN-F3G1
  • TCV519W(A): H07RN-F4G1
  • Model D: H07RN-F4G1
 • Wał/ łożyska: Wał obrotowy o dużej średnicy wykonany ze stali nierdzewnej, nasmarowane łożyska.
 • Uszczelnienie: Kombinacja uszczelnienia mechanicznego i wargowego w osobnej kąpieli olejowej. TCV 407 z potrójnym pierścieniem uszczelniającym wałka obrotowego

Pobierz opis produktu TCV – TCM