saniboy-g-sanimaster-g-01
saniboy-g-sanimaster-g-03saniboy-g-sanimaster-g-02saniboy-g-sanimaster-g-01

Homa Saniboy G

Opis produktu

Kompaktowe urządzenie do usuwania ścieków z pompami zatapialnymi z systemem tnącym

Zastosowanie

Kompaktowe tłocznie Saniboy G i Sanimaster G firmy Homa nadaja sie do przepompowywania scieków i wody brudnej z toalet, umywalek, pryszniców oraz pomieszczen położonych poniżej poziomu kanału ścieków (patrz DIN EN 12056) lub terenów o niewielkim zaludnieniu , w trudnych warunkach topograficznych gdzie wymagane sa rury tłoczne o małych wymiarach. Przy zastosowaniu rur wylotowych o srednicach DN 40 lub DN 50 prace konstrukcyjne i koszty sa niższe w odniesieniu do tradycyjnych. Moga byc użyte jako pojedyncza przepompownia (Saniboy G) lub jako podwójna przepompownia (Sanimaster G).

 • DIN EN 12050-1: Zgodność i projekt zatwierdzony i sprawdzony przez LGA, certyfikat Nr 0220119.
 • Pompowana ciecz: Woda brudna lub zawierajace miękkie ciała stałe. Maksymalna temperatura medium to 35°C, okresowo nawet do 60°C.
 • Cykl pracy: praca okresowa.

Budowa

Odporna na zalanie jednostka z 1 lub 2 pompami składa sie z elementów takich jak:

 • Zbiornik: Szczelny plastikowy zbiornik nieprzepuszczający zapachów ani gazów.
 • Krócce wlotowe:
  • DN 100/DN50 poziome (opcjonalnie z 180 lub 250mm wysokosci)
  • DN 100/DN50 pionowe.
 • Otwór wentylacyjny: DN70 pionowy. Przyłącze dla pompy przeponowej BSP 1’’F. Pokrywa czyszcząca z osłoną śrub.
 • Pompa: jednostopniowa pompa odsrodkowa z wylotem poziomym. Otwarty wielokanałowy wirnik z systemem tnącym. Sanimaster G z 2 pompami. Wylot: BSP2’’M.
 • Silnik: w pełni zatapialny, szczelny silnik elektryczny 1 lub 3 fazowy. Czujniki termiczne wbudowane w uzwojenie. Izolacja klasy F. Stopien zabezpieczenia IP68.
 • Wał /Łożyska: wał o dużej średnicy wykonany ze stali nierdzewnej, nasmarowane łożyska.
 • Uszczelnienia: Model GRP 16 z kombinacja uszczelnień mechanicznych (SiC-SiC) i uszczelnień wargowych w komorze olejowej. Model GRP 26 z 2 uszczelnieniami mechanicznymi (SiC-SiC) w komorze olejowej. Sprawdzanie oleju od zewnątrz.
 • Zabezpieczenie przeciwwybuchowe: Wszystkie modele sa dostepne z silnikami przeciwwybuchowymi zgodnie z II2G EExd [ib] IIBT4.

Pobierz opis produktu Saniboy G